Ahojky,doufámže zase někdy přijdeš!Blog je o Charmed :* xoxo Phoebe123


Prosinec 2007


leo wyatt

30. prosince 2007 v 15:39 leo
Rodokmen: Manžel Piper, otec Wyatta, Chrise a Melindy
Datum narození: 5. 6. 1924
Datum úmrtí: 1941 - od té doby světlonošem, následně starším, avatarem a na konec smrtelníkem
Povolání: doktor, instalatér
Schopnosti: schopnosti světlonošů, starších, avatarů
Série: od začátku 1. - do poloviny 8.
Hraje: Brian Krause

kniha stínů

30. prosince 2007 v 15:33 kniha stínů
KOUZLO na VYVOLÁNÍ SÍLY TŘÍ 1.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Poslyš řeč čarodějek,
tajemství, co skrývá noc.
Poznej jména nejstarších bohů,
slova těch nejsilnějších kouzel.
Svědkem je mi tato chvíle,
obracím se k staré síle.
Dej velkou moc nám sestrám třem.
Chceme mít moc,
Dej nám sílu!
KOUZLO na VYVOLÁNÍ SÍLY TŘÍ 2.
Epizoda 1/2 Zkouška
Slyšte slova čarodějek,
Tajemství skrytá v noci.
Vzýváme nejstarší z bohu,
Zdroj kouzelné moci.
V této noci a v této chvíli,
Voláme starodávné síly.
ZAKLÍNADLOna PORAŽENÍ DUCHA JACKSONA WARDA
Epizoda 20/1 Síla Dvou
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!
KOUZLO na ZTROJNÁSOBENÍ SÍLY
Epizoda 16/1 Která Prue je ta pravá?
Vezmi prosím mou moc,
jí požehnej,
trojí sílu mi dej!
KOUZLO na VÝMĚNU MOCÍ
Epizoda 21/1 Láska je zlá
Co je mé bude tvé,
co je tvé bude mé.
Moc změní místo své.
odevzdávám svůj dar vzduchu,
ať odnese ho k tobě hned!
KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 1.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Láska se rozplyne
a zmizí z mého života a mého srdce.
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej!
KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 2.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Tři spolu stojí,
síly si spojí.
Tři spolu stojí,
síly si spojí.
Tři spolu stojí,
síly si spojí.
KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 3.
Epizoda 1/2 Zkouška
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!
KOUZLO na PORAŽENÍ JAVNY
Epizoda 2/1 Až na kůži
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.
KOUZLO na PORAŽENÍ MORFOVAČŮ
Epizoda 3/1 Návrat
Když v kruhu jenž je tvým domovem
klid je pryč, zlo všude jen.
Tak znič vše živé, pomoz zas
nás tří sester vyslyš hlas.
KOUZLO LÁSKY
Epizoda 5/1 Čaroděj Snů
Volám tě, volám tě.
Já královnou jsem teď tvou,
tys můj bohatýr,
mé přání ať se vyplní!
KOUZLO PRAVDY
Epizoda 8/1 Pohled z budoucnosti
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět ztratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.
KOUZLO k UVĚZNĚNÍ MATTHEWA
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Buď mimo žití,
buď mimo čas.
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš!
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ MELINDY
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Melindo Warrenová!
Krvi naší krve,
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě!
KOUZLO k VRÁCENÍ MELINDY
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Melindo Warrenová,
krvi naší krve
jsi volná.
KOUZLO na VRÁCENÍ MOCI
Epizoda 10/1 Závist
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.
KOUZLO k VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Epizoda 13/1 Strach
Zavoní čirá vůně šalvěje.
Do široka, do daleka
mé problémy odvěje.
KOUZLO na PORAŽENÍ BUBELÁKA 1.
Epizoda 15/1 Máme v domě bubáka?
Já jsem světlo,
nestane se aby zlo mně smetlo.
Mezi stíny zase vrať se dolů,
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů.
Běž pryč a zmiz mi z očí,
tma už není zlá noc končí.
KOUZLO na PORAŽENÍ BUBELÁKA 2.
Epizoda 2/1 Zkouška
Jsem světla svit,
Kterému se nelze postavit.
Vrať se do temnot kde stíny dlí,
Tam je tvé věčné obydlí.
Ať nad tebou se zavře zem,
Tu nekončenou noc s sebou vem
KOUZLO na ZRUŠENÍ SMLOUVY
Epizoda 17/1 Návrat
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat.
KOUZLO pro CESTU ZPĚT DO PŘÍTOMNOSTI
Epizoda 17/1 Návrat
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase.
Navrať zpět co změnilo se,
v prostoru a čase.
KOUZLO na PORAŽENÍ NICHOLASE 1.
Epizoda 17/1 Návrat
Levandule,mimózo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.
KOUZLO na PORAŽENÍ NICHOLASE 2.
Epizoda 1/2 Zkouška
Pelyňku, mimózo, oměji vlčí,
démon ten nechť Hrůzou skučí.
Roznes jeho údy do všech stran,
teď je vin, už není zván.
KOUZLO na URYCHLENÍ ČASU
Epizoda 22/1 Neúprosná smyčka
Proudy času ke mně spěchejte,
dejte mi křídla,
zrychlete můj běh.
Svému osudu ať letím vstříc ,
Zítřek ať je teď!
KOUZLO CHYTROSTI
Epizoda 3/2
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch
KOUZLO pro PŘENESENÍ do OBRAZU
Epizoda 3/2
"Absolvo amitto amplus brevis semper meo"
KOUZLO pro OPUŠTĚNÍ OBRAZU
Epizoda 3/2
" Verva Omnes liberant"
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ BOUŘKY
Epizoda 6/1 Ďábelský sňatek
"Při Asterii a Perseovy!
Otevři se nebe a čiň své nejhorší."
KOUZLO ke SCHOPNOSTI ČTENÍ MYŠLENEK
Epizoda 7/2
"Jak plamen stíny proniká a pravda strachy skučí
tak vyjev skryté myšlenky mým duševním uším.
Nechť kouř této svíce vnikne v každý kout
a ty nejvnitřnější hlasy dá mi zaslechnout."
KOUZLO pro CESTU DO BUDOUCNOSTI
Epizoda 2/2 Výčitky svědomí
"Slyš ta slova, co ti nesou,
Ta krutá ohni znamení.
V budoucnosti sejdeme se zase,
V jiném prostoru a čase."
KOUZLO pro VYTVOŘENÍ DVEŘÍ
Epizoda 2/2 Výčitky svědomí
Když překážka v cestě vězí,
zaklepej a ihned zmizí.
KOUZLO k PŘILÁKÁNÍ SUKUBA
Epizoda 5/2 Vždyť ona je přece muž
"Mocnosti nebeské i pekelné,
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte z ní krutou moc,
ať v ohni zmizí ještě tuto noc."
KOUZLO PROCITNUTÍ
Epizoda 12/2 Procitnutí
"Zlá krev i spavá nemoc,
odejdi hned nebo přes noc.
Zastav ten věčný sen,
ať nákaza vyjde rychle ven
a přejde do loutky,
po které nikdo netruchlí."
ZRUŠENÍ KOUZLA PROCITNUTÍ
Epizoda 12/2 Procitnutí
Co procitlo ze svého snu,
musí zase tvrdě usnout.
KOUZLO k PŘEMĚNĚ ZVÍŘAT na LIDI
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej,
Tak dlouho kouzlo platit má.
Mému osamělému srdci radost přej.
A očaruj dary, které ti dám."
KOUZLO k PŘEMĚNĚ LIDÍ na ZVÍŘATA
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Podivné kejkle tu ve hře jsou,
ač na pohled to celí lidé jsou.
Být zvířetem kouzlo jim dej!"
KOUZLO OBRÁCENÉ PŘEMĚNY
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Hned použité kouzlo vrať,
tak jako před tím vše je ať!"
KOUZLO pro PŘENESENÍ do MINULÉHO ŽIVOTA 1.
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Okovy místa a času ať padnou
můj duch nechť vzlétnout smí
a smrtelné ruce mé,
ať obejmou můj život minulý."
KOUZLO pro PŘENESENÍ do MINULÉHO ŽIVOTA 2.
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Teď už ducha minulého
přenes opět v tento svět,
v toto místo v tuto chvíli,
toho současného pošli zpět."
KOUZLO PROKLETÍ
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Zlé čáry se od tebe řítí nechť,
sami sobě čelí
a zničí tento život.
V každém byť i příštím."
KOUZLO k NALEZENÍ PRAVÉ LÁSKY
Epizoda 15/2 Dej mi znamení
"Já teď prosím mocnosti veškeré,
ať sestře znamení se dostane
konečně už pochopí,
kde láska její pramení."
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ
Epizoda 16/2 Štěstí a smůla
"Od bolesti a smůly tvé
milá Maggie teď zahazuji klíč,
raduj se štěstím svým
jsi z toho pekla pryč."
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ
Epizoda 17/2 Zrada
"Přijď k nám čarodějná moci,
sílo mocnější než celý svět.
Spěj nám rychle ku pomoci,
a nevracej se už nikdy zpit."
KOUZLO na PORAŽENÍ CRYTA
Epizoda 17/2 Zrada
"Co stalo se odestát se může,
odešli toho ducha zpět
a zbav ho navždy jeho kuže."
KOUZLO na PORAŽENÍ DÉMONA ILUZÍ
Epizoda 18/2 Démon filmového plátna
"Ať navěky se slehne zem,

Kouzelný mám v ruce klíč,
co odešle stvůru pryč!"
KOUZLO na PORAŽENÍ LIBRISE
Epizoda 19/2 Ex Libris
"Zlý démone Librisi,
zhyň a ztrať se, přeju si!"
KOUZLO na PORAŽENÍ DÉMONA ANARCHIE
Epizoda 21/2 Ne apokalypsu
"Rozsévači sváru, zde není tvůj svět,
ať ta slova míru, doženou tě zpět!"
KOUZLO na OTEVŘENÍ BRÁNY z JINÉ ASTRÁLNÍ SFÉRY
Epizoda 21/2
"Rozsévači sváru, přijmi naši víru,
vyslyš naše slova a dopřej světu mír!"
KOUZLO na PORAŽENÍ DRAČÍHO ČARODĚJE
Epizoda 22/2 Přej si a bude Ti bráno
"Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!"
KOUZLO pro ZVIDITELNĚNÍ VÍL A TROLLŮ
Epizoda 3/3 Bylo Nebylo
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě.
Tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl.
KOUZLO na ODEJMUTÍ EMPATIE
Epizoda 6/3 Prokletá Empatie
Osvoboď emaptika,
uvolni jeho dar,
ať je zbaven veškeré bolesti.
KOUZLO pro VÝROBU LEKTVARU na BALTAZARA
Epizoda 8/3 Stopování s nepřítelem
Duchové vzduchu, lesa moře,
zbavte nás od démona hoře.
Duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla.
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ BALTAZARA
Epizoda 8/3 Stopování s nepřítelem
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle.
Ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem .
KOUZLO k ZNIČENÍ ALCHYMISTY
Epizoda 9/3 Nevděčná Piper
Vzduch buď vzduchem, země zemí,
alchymista nic nepromění.
Ďáblem pekla zplozený,
ať je hned ohněm spálený.
KOUZLO k ZNIČENÍ TERRY
Epizoda 9/3 Nevděčná Piper
Tělo vyvrhni jedovatou esenci,
světlo lásky ať ukončí její existenci.
KOUZLO k ZNIČENÍ DŮKAZŮ
Série 4.
Ať příčiny obav jeho se změní,
a po činu stopa tu k vidění není.
KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ČARODĚJKY
Série 4.
Moci čarodějek vstaň
a věci nevídané ihned se staň.
KOUZLO k OCHRANĚ PROTI SÉŘINÉ MOCI
Série 4.
Moci tří teď propusť nás.
Moci tří teď propusť nás.
Moci tří teď propusť nás.

paige h.m.

30. prosince 2007 v 15:29

prue

30. prosince 2007 v 15:05
jméno: Prudence Halliwell
narozena: 28.10.1971
úmrtí: 17.5.2001
místo narození: San Francisco
sourozenci: Phoebe Halliwell,Piper Halliwell,Paige Matthews-Halliwell
schopnosti: telekenezie,astrální projekce
povolání: fotografka pro magazín 415,Aukční síň v Buckland
známosti: Andy Trudeau, Jack Shariden

prue halliwell

30. prosince 2007 v 15:02

glitr,obrázky animčky

29. prosince 2007 v 11:27 glitr,obrázky,animačky
Vím že to sem do toho blogu nepatří ale někde to k vidění musí být ne?
zdroj:charmagedon.blog.cz

charmed plochy

28. prosince 2007 v 20:40 plochy

kouzla

28. prosince 2007 v 17:58 kniha stínů
Kouzlo štěstí (Paige se po vyslovení kouzla přenesla do země skřítků)
Aby našli štěstí finance se zbláznili,
zažeňte mé věřitele aspoň na chvíli.
Vysílám kouzlo aby našlo štěstí,
snad to pro mě nový život věstí!
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na přenesení inspektora
Vem ho pryč,pryč ho vem,
zbav nás ho strč pod zem.
My voláme duchy ke zla produktu,
až přenesou ho hned do Timbuktu!
(vyslovila penny a Phoebe)


Kouzlo na zvětšení a vyčištění svetru
Osobní prospěch kdo se ho bojí,
ať je ten svetr zas jako nový!
(vyslovila Paige)


Na zničení démona (vypadá jak zelený sliz)
Spojenou trojí silou,
ať všechny zlé moci zhynou!
(vyslovila paige)


Kouzlo na spuštění démonického krystalu
malokkormanalitas
(vyslovila Phoebe)


Kouzlo na proměnu věcí v rostlinu
Zažeň tu zlost nenávist staletou,
ať jejich pendreky* teď rozkvetou!
(vyslovila Penny)
*místo slova Pendreky zadej věc kterou proměnuješ


Kouzlo lásky a míru
Kéž mír a láska z hvězdného světla,
na holubích křídlech Ti do srdce vlétla.
(vyslovila Penny)


Kouzlo aby se do tebe zamiloval člověk a ty pak mohl odněkud utéct
Pojď sem k nám a nech se svést,
ať se zdaří naše lest!
Už jsi náš tak otoč klíčem,
sestra má tě zpoutá chtíčem!
(Vyslovila piper a chtíčem spoutala Phoebe)


Kouzlo na vrácení moci světlonoše
Moc Čarodějek ať povstane,
svou pomoc pošle přes nebe.
Co vzalo mi moc nečisté,
teď zpět ke mě přispěchá!
(Vyslovil Chris)


Na zničení démona
Démone pekel ztvoření,
dech smrti tě v popel promění!
(Vyslovila Penny)


Kouzlo proti strachu
Bez sebe stísněná plná strachu,
panika ve mě roste ať neslyším.
Musím to potlačit abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty co jsou mi vším!
(Vyslovila Piper)


Na zničení necrona
příliv zla na zem útočí,
věčné tmě k vstupu pokyne.
My síli dobra svíráme v náruči,
to zlo ať v nich teď zahyne!
(Vyslovila Paige a držela Phoebe a Piper za ruce)


Na přivolání Penny a Patricie
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
překroč věčnou hranici,
zjev se po mé pravici!
(vyslovila Piper a později všechny)


Na vyvolání Penny a Patricie (2 možnost)
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou!
(vyslovila Piper a Phoebe)


Na vyvolání předků aby zasvětili Wyatta
Já volám vás přes prostor a čas,
rodu Halliwellů ženy,matky,dcery,
sestry,přítelkyně co provázíte
života našeho radosti i steny.
Přijďte mezi nád do domácí svatyně,
ať ve vás má do dobra průvodkyně!
(vyslovila Penny)


Na oživení mumie
Ronost kuvábet ufunamasa
(vyslovil démon)


Na převtělení duše
Ket mastebhotepká
(vyslovil démon)


Na vyhození ducha s Paigenýho těla
Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše dlý,
teď moci tří zachraň tělo,
a dej ať Paige volnost mít smí!
(vyslovila Piper)


Na zničení démona (nevím jméno)
(nejdřív démona posypeš práškem z jednorožce)
Zvíře z legend pověstí dej moc,
slovům se vznésti a toto zlo
ze světa snésti!
(řekla Paige a Phoebe)


Na upoutání moci Phoebe
Dříve než pohltí ji zlo pekelné,
necht zbaví se své síli čarodějné.
Ať Phoebe právě v této chvíli,
zbaví se své čarodějné síli!
(vyslovila Piper)


Na zpomalení proměny ve Wedinga
Wedingo mě nakazil,
reakci zpomalit chci,
ať Wedingovo srdce,
pomalu roztává se!
(Vyslovila ???)


Na zničení Nexuse
Sem silná a ty mě nikdy neporazíž,
Vrať se do temnot tam kde zlo je,
tahle Phoebe nebude tvoje!
Už sem zpět a mám svou moc,
táhni do pekel a vem s sebou tu černou noc!
(vyslovila Phoebe ale to je jasné ne?)


Kouzlo na vrácení zmizeného domu
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci aby existence na své místo znovu vklouzla.
(vyslovila Piper)


Kouzlo na uspání
Teď vykročme z deního bdění,,br> vraťme se do hlubin snění!
(Vyslovila Paige, Piper a Phoebe)


Kouzlo na rozpoznání zla
Zaklínám vás kouzelné síli,
odhalte ty co se skryly.
Předejte věci sílu té,
rozpoznati zlo ukryté.
(Vyslovila Piper a Phoebe)


Kouzlo na zmražení
Blažesimple
(vyslovil démon)


Kouzlo na přenesení věci
Teleportatus
(vyslovil démon)


K přivolání Melindy
Melindo Worenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě!
(vyslovila Prue,Piper a Phoebe)


K vrácení Melindy
Melindo Worenová,
krvi naší krve,
jsi volná!
(Vyslovili ???)


Kouzlo pravdy
Pro ty co pravdu rádi oběví,
otevři srdce tajemství ať se vyjeví.
Odteď než bude znovu teď,
pak vzpomínky ať zmizí hned!
(Vyslovila???)


Kouzlo pro hodně síli
Seber síli z mého osudu,
vším co potřebuje obdař tohoto hrdinu!
(vyslovila Paige)


Kouzlo aby jsi mohl/a vidět koho chceš
Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty co mám v moci!
(vyslovila jedna ze 3 blondýnek)


Kouzlo na získání podoby Piper,Paige a Phoebe
Potichu a v okamžení,
ať se černé v bíle změní.
My jsme ony kdo je víc,
ony tři už nejsou nic!
(vyslovili 3 blondýny)


Kouzlo pro získání moci čarodějek(Piper,Phoebe a Paige)
Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby.
Čarodějné schopnosti
ať je rychle opustí!
(vyslovili 3 blondýnky)


Kouzlo na získání své moci (neboli aby Piper,Phoebe a Paige měli své schopnosti)
Kouzelnice jsem zas my,
vrátí se nám podoby.
Kouzelnické schopnosti,
ať je rychle opustí!
(vyslovili Piper,Phoebe a Paige)


Kouzlo na vyhnání muže z vozu
Ať pouhá iluze plamenu jen,
teď vyžene je z vozu ven!
(vyslovila Phoebe)


Kouzlo k potrestání
Když rozum a cit není dán,
buď jeho skutek potrestán!
(vyslovila Phoebe)


Kouzlo pro změnu obličeje
Chceš mít v tváři zcela nový rys,
ať jí máš jak půvabný Chris!
(vyslovila Paige)


K přičarování muže
Ať dokonalý partner vchází,
už mi strašně dlouho schází.
Ať mě v záři svíček zdraví,
ať se dostaví ten praví!
(vyslovila Paige)


Na zničení démonky
Kdo jednou selže v službách mích,
stihne ho trest za jeho hřích.
Tato shyne zaživa,
v horoucích peklech ať pobývá!
(vyslovil démon)


Kouzlo pro otevření cestovacího portálu
Teď z tohoto místa a
v tento čas,
voláme starodávnou moc,
co je v nás.
Otevři dveře víš co se chystá,
vytvoř cestu do jiného místa!
(Vyslovila Paige,Phoebe a Piper)


Kouzlo aby si mohl probodnout wyatta(pře ochraný štít)
Vlož moc do toho athame,
nechť smí proniknout,
do toho co chráněno je!
(vyslovil Gideon)


Kouzlo na zničení Gideona
Obrať se nedávná tradice,
s pomocí moci čtyř trestej.
Udeřte na ty co hrozí nejvíce,
na hranice mezi světy nic nedejte!
(vyslovila paige, Phoebe, zlá Paige a zlá Phoebe)


Kouzlo na proměnu Phoebe a Paige na ještě hodnější
Volám vás Vy síly pradávné,
ať jsou mé sestry šťastné!
(Vyslovila Piper)


Na vymazání paměti
Spoutané síly ať si ty,
v srdci čarodějky ukryté.
Pomocí muka překonat,
paměť ať řekne své!
(Vyslovila Paige na Piper)


Na vrácení paměti-vrátili se o den zpět
Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas.
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme!
(vyslovila Paige)


Na proměny psa v muže
Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly.
Zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže.
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na vrácení mysly Piper
Kouzlo bylo vyřčeno nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout!
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na vrácení emocí Piper
Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může.
Ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže.
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na zničení dvouhlavého démona
Z jiných světů současných i vzdálených,
démon dvouhlaví ať zmizí v nich!
(vyslovila Paige,Phoebe a Piper)

úvod

28. prosince 2007 v 17:41
vítejte na mojí stránce tady najdete čarodějky jak vipadaly třeba 3.sérii. doufám žese vám to tu bude líbit.

piper vizitka

28. prosince 2007 v 17:14 piper

jméno:
Piper
Halliwell
narozena:7.8.1973
úmrtí: /
místo narození: San Francisco
sourozenci: Prue Halliwell,Phoebe Halliwell,Paige Matthews-Halliwell
manželství: Leo Waytt(22.2.2001)
zaměstnání:Bankovní úřednice, šéfkuchařka,pracovala jako provozní v Quake,majitelkou P3
schopnosti: molekulární urychlování, zmrazování

paige

28. prosince 2007 v 17:05 paige
jméno: Paige Matthews-Halliwell
narozena: 2.8.1977
úmrtí: /
místo narození: San Francisco
sourozenci: Prue Halliwell,Piper Halliwell,Phoebe Halliwell
Schopnosti:přitahování,schopnosti světlonoše
zaměstnání:South Bay Sociální Služby,Ředitelka magické školy a další krátkodobé
známosti:Shane,Glen Belland,Dave,Richard
Hobby:dělání lektvarů,používání své moci

PHOEBEN

27. prosince 2007 v 21:11 phoebe
jméno: Phoebe Halliwell-Turner
narozena:2.11.1975
úmrtí: /
místo narození: San Francisco
sourozenci: Prue Halliwell,Piper Halliwell,Paige Matthews Halliwell
schopnosti: levitace,empatie,předtuchy
povolání:novinářka v the bay mirror

1.soutěž

27. prosince 2007 v 20:50 soutěže
Za tuto soutěž dostane 10nejrchlejších diplomy.
Odpovědi pište do komentářů.
Kdo je na této fotce?řekně te mi teda napište mi do komentáře váš e-mail

fun tvorba

27. prosince 2007 v 20:45 | monika |  fun tvorba